www.schulddienstverlening.com

                                         

Schulddienstverlening is een begrip dat in veel gemeenten in de plaats is gekomen van schuldhulpverlening. De beleidsplannen die naar aanleiding van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden ontwikkeld vliegen je nu om de oren.

                                  

Onder deze naam biedt schulddienstverlening.com beschermingsbewind en bugetcoaching aan. Klik hiervoor op de link hieronder : www.debewindvoerder.com

                                              

                                               Schulddienstverlening 2.1 in aanbouw                                                                                                              

               

Definitie Schulddienstverlening in SDV 2.1

Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op het afwenden van een crisissituatie (huisuitzetting, afsluiten van nutsvoorzieningen).

Het financieel zelfstandig maken van de schuldenaar door aan de slag te gaan met vaardigheden, motivatie en belemmeringen, waarbij de schuldenaar inzicht dient te krijgen in de te zetten stappen volgens de schulddiensverleningsladder en eigenaar blijft van dit proces.

De schulddienstverlening streeft daarbij naar het maximaal haalbare in de hierboven genoemde criteria en laat daarmee het schuldenvrij maken als te realiseren einddoel los.

                                                                               

Deze site inventariseert deze beleidsplannen en kijkt welke gemeenten deze nieuwe term - met de toevoeging activerende schulddienstverlening -  gaan hanteren. We zullen knelpunten en aanpassingen in de uitvoering gaan registreren. Ook zullen wij berichten over de evaluatie van het nieuwe beleid. Dit met een kritische maar constructieve blik.

 

Als schuldhulpverlening met een visie wordt aangestuurd en uitgevoerd zou het  effectiever moeten kunnen zijn.Tot dat inzicht kwam ik in de twaalf jaar dat ik het uitvoerende werk deed maar constateerde dat die visie op het wetgevende, lokale en aansturende vlak vaak ontbrak. De wetgever heeft de frustraties van de schuldhulpverlener herkend en dit resulteerde in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het project van SZW :  Op weg naar effectieve schuldhulp waar u met de link hieronder heengaat.

http://www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/werk-en-inkomen/schuldhulpverlening/nieuwsberichten/2011-12-01-handleidingen.html

Ook de verkenning regie schuldhulpverlening dat in opdracht van Divosa mede door Martijn Schut  is geschreven dient hierbij betrokken te worden.

http://www.divosa.nl/sites/default/files/verkenning_regie_schuldhulpverlening.pdf

Omdat ik vernoed dat dit model de norm zal gaan worden zet ik in op schulddienstverlening. SDV 2.1 Dat is het model zoals  zoals het onder andere door Arnhem wordt ingezet maar dan zonder de kinderziektes van 2.0.

Deze website is net als de schulddienstverlening volop in ontwikkeling en wordt regelmatig aangepast en aangevuld.

Handleiding voor schulddienstverleners

Graag verwijs ik in dit kader naar de instructiefilm hieronder van Marcel van Druenen dat is bedoeld voor schulddienstverleners die volgens deze methode aan de slag moeten. De maker vroeg en kreeg feedback en de kritiek is vooral gelegen in het feit dat het schulddienstverleningstraject zo wel heel simpel lijkt, terwijl de werkelijkheid veel weerbarstiger is. Dat is zeker waar, maar bij gebrek aan betere oplossingen is dit de te bewandelen weg en moeten de hobbels die de schulddienstverlener gaandeweg nog tegenkomt ook genomen worden. Dus niet de methode als utopisch afdoen - want dan staan we met lege handen - maar hooguit vaststellen dat het niet bij iedereen werkt. Als de niet willers afvallen, prima! Als er voor de niet kunners geen of nog geen flankerende hulp is kunnen we vaststellen dat we daar tegen de grenzen van dit model aanlopen. www.schulddienstverlening.com wil onderzoeken of we ons dan bij die grenzen neer moeten leggen of dat er nog mogelijkheden zijn. 

 http://www.youtube.com/watch?v=_BlOmpdBbDU

                                                               

                                                        beschermd door CC proof  

                                                   http://www.ccproof.nl/?ref=usoqn