even voorstellen

 

                                 

                                

Tot 2012 heb  ik op integrale wijze als schuldhulpverlener - budgetcoach, budgetbeheerder  gewerkt voor een middelgrote gemeente in Gelderland.. Met de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening in aantocht heeft deze gemeente een nieuwe keus gemaakt en dit was voor mij een mooi moment om me te bezinnen op mijn toekomst. 

                                       

Bjj het Instituut Financiële Zorgverlening behaalde ik de post HBO diploma's Schuldhulpverlening en Beschermingsbewindvoering. Deze staan ingeschreven in het SPHBO register onder de nummers    71012-70047 en 71855-70047 .

                                        www.nvvbc.nl www.nvvbc.nl

         VOG screeningsprofiel financiële dienstverlener nummer : N0535758 dd 25-10-2012

Op dit moment ben ik als voorzitter van de denktank kwaliteit en screening betrokken bij het vormgeven van de Nederlandse Vereniging van Budget Coaches (NVVBC aspirant lidnummer 20120819). Veel mensen die bij de schulddienstverlening aankloppen zijn niet in staat om zelfstandig een financiële huishouding te voeren en de inzet van een budgetcoach kan dan een prima instrument zijn. Een bij de NVVBC aangesloten coach zet er vervolgens op in om die financiële zelfstandigheid zo spoedig mogelijk te realiseren. Daar waar cliënt hierin niet leerbaar blijkt zal worden gezocht naar alternatieven in de vorm van budgetbeheer, beschermingsbewind of een van de goedkopere mengvormen waarover op dit moment  op allerlei plaatsen diep wordt nagedacht.

Link naar de laatste ontwikkelingen  (14 maart 2013) :

http://www.divosa.nl/actueel/nieuws/gemeenten-vrezen-toename-beschermingsbewind-en-extra-kosten

www.schulddienstverlening.com  wil een betrouwbare en betaalbare plek worden voor mensen en partijen die schulddienstverlening zoeken en aanbieden.

Op mijn blog meer over wat mij beweegt....

Peter Verhoeven