BLOKKENDOOS

                                             

                                              

                          de schuldhulpverlening tot medio 2012 en staat voor:

                                        Het (laten) regelen van schulden.                            

                                                 * doel schuldenvrij

                                          * hulpverlener aan het stuur

                                   *met man en macht iemand aan boord houden

                                                                naar.

                           

                                 De activerende schulddienstverlening =

                                Het weer (zelf) financieel sterker worden

* doel :  maximaal haalbare

* burger zelf aan het stuur

* aan de slag met vaardigheden, motivatie en belemmeringen

=

want

* Deze methode is gebaseerd op de schulddienstverleningsladder.

* De eerste zeven stappen betreffen dienstverlening.

* pas in de laatste stap worden de schulden geregeld.

* Veel gemeenten gebruiken de term schulddienstverlening. 

naar

  

dat is een update van de SDV 2.0 en die moet nog worden ontwikkeld.

Daarin heeft de budgetcoach een plaats en status gekregen.

Aangesloten budgetbeheerders, bewindvoerders, budgetcoaches en schuldhulpverleners beschikkken over een VOG en zijn getoetst vakbekwaam en werken volgens deze activerende schulddienstverleningsmethode.

De te verwachten (Divosa - Stimulansz)  evaluaties van 2.0  worden eerst bestudeerd en hierin verwerkt.

SDV 2.1 wordt de norm.

 

 

SHV 2.0  - Schulddienstverlening - de kanteling - het hoogst haalbare - zelfredzaamheid  - zomaar wat begrippen die de afgelopen periode zijn opgedoken en waar de wetgever mee aan de slag is gegaan. Vanaf 1 juli 2012 is het resultaat hiervan -de gemeentelijke wet schuldhulpverlening - in werking getreden en daarop zijn gemeenten nu beleid aan het maken. .

Beleidsmakers en bijgeschoolde schuldhulpverleners zullen het verschil tussen schulddienstverlening en schuldhulpverlening nog wel uit kunnen leggen, voor degenen die er van afhankelijk zijn en hulpverleners er omheen komt er hiermee weer een begrip bij.

Maar dit maakt het niet tot een ongewenste  ontwikkeling. Als doorgewinterde schuldhulpverlener  stel ik vast dat de wetgever  zaken waar ik  tegenaan liep heeft opgepakt en vertaald in nieuw beleid waarin een schuldenvrije toekomst niet meer per definitie voor iedereen haalbaar is. Nadja Jungmann  spreekt in dit kader over SHV 2.0. Voortschrijdend inzicht en een maatschappij die wil voorkomen zelf gesaneerd te moeten worden, maken een 2.0 noodzakelijk.

We gaan een chaotische periode tegemoet. Onzekerheid bij cliënten, schuldhulp en /of  schulddienstverleners, hun leidinggevenden, de politiek en bij hen die straks de resultaten moeten duiden. Het implementeren van nieuw beleid kost nu eenmaal tijd en twijfel. 

Het inzetten van beschermingsbewind of budgetcoaching bij niet kunners is kostbaar. Want zij zullen - in tegenstelling tot niet willers - bediend  moeten worden. Gemeenten die met toch al krappe budgetten kampen zullen niet staan te springen dit  geld extern te besteden.

Op mijn site www.schuldhulpverleningafgewezen.nl, richt ik mij vooral tot hulpverleners en betrokkenen van niet kunners. Gaan zij nu beschikkingen ontvangen met goed bedoelde adviezen?  Wellicht op zich glasheldere adequate raad, maar wel aan niet kunners die - als zij al in staat zijn die vervolgstap te zetten - vaak op een wachtlijst komen en uit het beeld van de activerende schuldienstverlener zijn verdwenen als er met de flankerende hulp een aanvang kan worden gemaakt.

Ik beoog met deze site een overzicht te geven van de ontwikkelingen en de bouwstenen die erbij horen te beschrijven. En hoe gaan gemeenten deze op een logische manier inzetten teneinde tot maatwerk te komen voor een ieder die bij de schuldienstverlening aanklopt.