databanken

Bij het ontwikkelen van deze website werd al snel duidelijk dat het ontbreekt aan adequate definities van begrippen in dit vak en dat er daardoor misverstanden ontstaan. Toen ik een poging waagde om op Wikipedia het begrip schulddienstverlening aan te maken, kreeg ik de vraag of ik schuldhulpverlening bedoelde en dat er in de eerste plaats behoefte is aan een omschrijving van dat begrip. Ik bedoel maar....

Een belangrijke databank op deze site zal dan ook de "begrippenbank" gaan worden.

Omdat er voor een groot aantal deurwaardersbegrippen al een goede lijst bestaat, mag ik hiervoor verwijzen naar onderstaande lijst van Rens Jansen. Waar deze termen op www.schulddienstverlening.com   worden gebruikt vindt u daar de definitie.

begrippenlijst deurwaarder

http://www.deurwaarders.com/BJKdeurwaarders/begrippen-lijst-deurwaarder/menu-id-493.html?goback=%2Egde_3640523_member_154815869


                                  

Er zijn malafide spelers op de markt. Gelukkig komen er strengere eisen en zijn er branche- en beroepsverenigingen die op betrouwbaarheid en vakbekwaanheid  toezien. (o.a.NVVBC- BPBI - NVVK)

De markt is gebaat bij een databank waar alleen financieel zorg - en dienstverleners staan geregistreerd die betrouwbaar en vakbekwaam zijn.

Schulddienstverlening.com is zo'n databank aan het ontwikkelen. SDV 2.0 is op 1 juli 2012 in werking getreden en wij hopen operationeel te zijn op het moment dat dit is geëvalueerd en SDV 2.1 de standaard gaat worden.

Wie in deze databank wil worden opgenomen doet dat voor één of meerdere blokken. 

  • budgetbeheerders - blok 1
  • beschermingsbewindvoerders - blok 2
  • budgetcoaches - blok 3
  • schuldregelaars - blok 4

Maar dat is alleen mogelijk na vaststelling van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Hoe wordt dit vastgesteld?

betrouwbaarheid

Met betrekking tot de betrouwbaarheid dient er verplicht een recente verklaring omtrent gedrag te worden overlegd. (VOG)

Als men lid is van een branchevereniging waar een dergelijke verklaring ook verplicht is gesteld, kan worden volstaan met een geldig bewijs van lidmaatschap van deze organisatie . Schulddienstverlening.com zal te zijner tijd formulieren verstrekken waarop staat aangegeven waarvoor de VOG bedoeld is en wat bij de aanvraag kan worden gevoegd.

vakbekwaamheid

Als er aan het lidmaatschap van een branchevereniging kwaliteitseisen zijn gesteld worden deze meegewogen. Maar vakbekwaamheid wordt niet afgemeten aan de hoogte van de contributie. Diploma's zijn daarbij het meest objectief en betrouwbaar. Bij certificaten en getuigschriften wordt er gekeken naar hoe de opleider staat aangeschreven en ook daarvoor komt er bij schuldienstverlening.com een databank. Op grond van eerder verworven competenties (EVC) kan er ook worden gemeten. Maar de budgetcoach anno 1900 is de bekwaamste van allemaal. Hij heeft geen diploma's maar wast bij een audit iedereen de oren. Common sense werkt overal.

Opleiders

Omdat we hier vakbekame schulddienstverleners gaan registreren is het beslist ook van belang om vast te stellen waar die kennis is opgedaan.

Daarom zal er ook een databank van opleiders komen voorzien van kwalificaties.