Die blokken staan ergens voor

                                                     

 

Wat hebben op schulddienstverlening.com 1234 geregistreerden met elkaar gemeen:

  • Zij beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG) Dit geeft geen waterdichte garantie dat de aangeslotene bonafide is, maar het is een behoorlijke behoorlijk betrouwbare indicatie en hierover is geen discussie mogelijk.
  • Zij zijn vakbekwaam op het gebied waarop zij geregistreerd worden. Dit is vastgesteld aan de hand van diploma's, certificaten, EVC, audits, etcetera.
  • Zij zijn bekend met de schulddiensverleningsladder en onderschrijven de filosofie welke daaraan ten grondslag ligt.
  • Zij zijn bereid om toekomstgericht in het kader van permanente educatie PE punten te halen op zowel hun vakgebied alsmede zich actief op de hoogte te stellen en te houden  waar het gaat om ontwikkelingen rond de nieuwe werkwijze. Verder te noemen de SDV 2.1

Meerwaarde

Maar ik ben al lid van bijvoorbeeld de BPBi, waarom zou ik me ook hier registreren? Leden van de BPBI voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die ook door schulddienstverlening.com worden gesteld en deze zal zich dus beperken tot de controle daarvan. Maar misschien bent u daarnaast ook budgetcoach of schuldhulpverlener en wilt u dat cliënten of instanties u makkelijker kunnen vinden.In plaats van registratie van de diverse dienst/zorg en (schuld)hulpverleningsproducten op allerlei plekken in vaak ook nog verschillende regio's. Hiervoor komt er nu één plek met als kenmerken : erkend, veilig en vakbekwaam.

 

 

http://www.divosa.nl/sites/default/files/nota_naar_gekantelde_schulddienstverlening_september2011

 

budgetbeheerders - blok 1

 

beschermingsbewindvoerders - blok 2

 budgetcoaches - blok 3

 schuldregelaars - blok 4