de weg naar SHV 2.1

 

                        

                                                   

 

 wet wijziging curatele bewindvoering & mentorschap

algemene maatregel van bestuur schuldhulpverlening

wet gemeentelijke schulddhulpverlening

Het zijn deze bouwstenen die samen met de handreikingen

"op weg naar effectieve schuldhulpverlening"

moeten resulteren in schulddienstverlening 2.1

 

Hieronder links naar relevante sites en hiernaast ook subpaginas. Komende periode zal deze  info verder worden gerubriceerd naar : visie, regelgeving, knelpunten, jurisprudentie etc.

Maatschappelijk rendement van vrijwilligers projecten in de schuldhulpverlening, eindrapport van Drs. Geerten Kruis, Dr. Nadja Jungmann en Drs. Marieke Blommesteijn             

http://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/2165_eindrapport_maatschappelijk_rendement_december_2011.pdf

De vier grote gemeenten ontraden de Algemene Maatregel v Bestuur  die betaling voor het regelen van schulden door private partijen mogelijk moet maken.

http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=114947                

Beschermingsbewind, schulden en aansprakelijkheid, door Taco Schaafsma

http://www.beschermingsbewind.nl/cms/publicaties/Reactie_wetsvoorstel.pdf

Beschermingsbewind is geen schuldhulpverlening.

http://www.beschermingsbewind.nl/cms/publicaties/Reactie_wetsvoorstel.pdf

wet wijziging inake curatele, bewindvoering en mentorschap

http://www.europa-nu.nl/id/viu2hjq6i5sb/33054_wet_wijziging_curatele

Eveneens van belang is de toename van het aantal zogenoemde «schuldenbewinden». Dit zijn onderbewindstellingen van goederen van mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren. Vaak levert de complexiteit van de schuldensituatie extra werkzaamheden op voor de bewindvoerder en is niet geheel duidelijk voor betrokkenen en bewindvoerders wat men wederzijds mag verwachten. In 2008 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erop gewezen dat samen met Justitie de mogelijkheden zullen worden verkend om schuldenaren beter tegen zichzelf te beschermen, bijvoorbeeld door aanpassing van het beschermingsbewind.

Mesis Methodisch Screenings Instrument Schulddienstverlening

http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Schuldhulpverlening/2012-10-29/Eindrapport-Mesis.pdf

 http://effectieveschuldhulp.nl/menu/nieuwsbrief/nieuwsbrief-oktober-2012/screening-aan-de-poort-bij-schuldhulpverlening