Centraal Digitaal Beslagregister

 

CDR

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/05/kabinet-wil-onnodige-stapeling-van-incassomaatregelen-voorkomen.html?goback=%2Egde_4222579_member_229565985

Op 5 april 2013 heeft het kabinet besloten een centraal digitaal beslagregister in het leven te roepen als opvolger van het LIS waar op 23 januari 2013 de stekker is uitgetrokken en waarbij de volgende deelnemers waren betrokken:

Stichting LIS, de VNG, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), Energie Nederland, het Leger des Heils, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Belangenvereniging Thuiswinkel.org, het Bureau Krediet Registratie (BKR), de stichting Preventie Problematische Schulden, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatie-bureaus (NVH) Experian en Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

 

Als bepaalde informatiesystemen worden gekoppeld, kunnen kredietverstrekkers in de toekomst inzage krijgen in eventuele betalingsachterstanden die mensen hebben bij verhuurders, energiebedrijven en sociale diensten. De Rijksoverheid ondersteunt het initiatief voor zo’n Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Het LIS kan helpen voorkomen dat mensen kredieten en leningen krijgen die zij niet kunnen aflossen. Ook kunnen kredietverstrekkers via het LIS gegevens inzien uit de gemeentelijke basisadministratie en het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bezwaar gemaakt tegen het ontwerp van het LIS. Het CBP vond dat de uitgebreide schuldregistratie in strijd is met de privacywetgeving. De opzet van het LIS is daarom aangepast. De partijen die het LIS ontwerpen en het CBP onderzoeken nu hoe het systeem verder ontwikkeld kan worden.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/23/antwoorden-kamervragen-over-het-niet-doorgaan-van-het-landelijk-informatiesysteem-schulden.html

De LIS-partijen hebben op 13- 1-2013 gemeld dat zij hun initiatief om te komen tot een systeem voor Vroegsignalering index probleemschulden (ViP)beëindigen. Dit omdat het systeem - als zij zouden voldoen aan nationale en internationale regelgeving - te traag zou worden. Hiermee stagneert dit (private) initiatief. Jette Klijnsma zegt toe te trachten dit alsnog vlot te trekken:

http://welketoekomst.wordpress.com/2013/03/06/klijnsma-doet-nieuwe-poging-om-het-landelijk-informatiesysteem-schulden-op-te-starten/

Link naar de Linked in groep LIS:

http://www.linkedin.com/groups/Nog-steeds-geen-LIS-maar-4266695.S.221936298?view=&srchtype=discussedNews&gid=4266695&item=221936298&type=member&trk=eml-anet_dig-b_pd-ttl-cn&ut=1-jNCNk0gGMRE1